Kontakt

Splošni podatki: VRTEC DRAVOGRAD
Ime vrtca: VRTEC DRAVOGRAD
Ustanovitelj vrtca: Občina Dravograd

Sedež: Trg 4. julija 65, 2370 Dravograd

Od 1. 9. 2020 dalje je uprava vrtca v enoti Šentjanž - vrtec Kronica, Šentjanž pri Dravogradu 70, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.

Poslovni čas uprave vrtca: od 6. do 15. ure

Telefon: 02 828 12 10
E-mail: rac.vrtec-dravograd@guest.arnes.si

 

Ravnateljica: Sonja KRAJNC

T: 02 828 12 11, GSM: 041 464 535

sonja.krajnc@vrtecdravograd.si

 

Pomočnica ravnateljice: Anita GNAMUŠ

T: 02 828 12 17

anita.gnamus@vrtecdravograd.si


Svetovalna delavka: Janja KERBLER 

T: 02 828 12 15

janja.kerbler@vrtecdravograd.si        

 

Organizatorka prehrane in organizator zdravstveno-higienskega režima: Tina VINDIŠ

T: 02 828 12 18

tina.vindis@vrtecdravograd.si

 

Računovodkinja: Suzana ŽNIDAREC

T: 02 828 12 14

rac.vrtec-dravograd@guest.arnes.si        suzana.znidarec@vrtecdravograd.si

 

Tajnica VIZ VI: Marija Magdalena MAJCEN

T: 02 828 12 10

rac.vrtec-dravograd@guest.arnes.si        marija-magdalena.majcen@vrtecdravograd.si

 

Knjigovodkinja V: Polonca SEKUTI

T: 02 828 12 16

polonca.sekuti@vrtecdravograd.si

 

 

Na upravi vrtca lahko urejate vse potrebno glede vpisa in izpisa otrok ter dobite informacije o obračunu oskrbnin.