Otroci v enotah


Vrtec Dravograd
posluje na 7 lokacijah in je vanj trenutno za šolsko leto 2017/2018 vključenih 349 otrok.


ENOTA DRAVOGRAD (109 otrok)
42 otrok 1. starostnega obdobje
67 otrok 2. starostnega obdobja


ENOTA ROBINDVOR (114 otrok)
40 otrok 1. starostnega obdobja
74 otrok 2. starostnega obdobja


ENOTA ŠENTJANŽ (64 otrok)

4 otroci 1. starostnega obdobja
60 otrok 2. starostnega obdobja


ODDELEK TRBONJE (16 otrok)
 3 otroci 1. starostnega obdobja
13 otrok 2. starostnega obdobja


ODDELEK LIBELIČE (21 otrok)
2 otroka 1. starostnega obdobja
19 otrok 2. starostnega obdobja


ODDELEK ČRNEČE (19 otrok)

3 otroci 1. starostnega obdobja
16 otrok 2. starostnega obdobja


ODDELEK OJSTRICA (6 otrok)
2 otroka 1. starostnega obdobja
4 otroci 2. starostnega obdobja