Dnevni program

V našem vrtcu izvajamo dnevni in poldnevni program.

 

DNEVNI program izvajamo od 9 do 10 ur in 45 minut v enotah in oddelkih: Dravograd, Robindvor, Šentjanž, Libeliče, Črneče in Trbonje.

POLDNEVNI program izvajamo v oddelku Ojstrica in traja 6 ur dnevno.

 

Obogatitveni program


Za obogatitev življenja otrok ponujamo kakovostne, pestre in zanimive dodatne dejavnosti.


Mednje sodijo:

 • praznovanja (rojstni dan, teden otroka, veseli december, pust);
 • športne aktivnosti (Mali sonček, Ciciban planinec, pohodi, izleti, nogometni vrtec);
 • lutkovne predstave (lutkovne sekcije Mavrica, vzgojiteljic, staršev in lutkovnih gostov);
 • bralna značka;
 • sodelovanje v natečajih;
 • projektne naloge.

Nadstandardni program


V našem vrtcu ponujamo tudi možnost nadstandardnih programov. To so dejavnosti, ki se v vrtci izvajajo na željo staršev. Stroške izvedbe nadstandardne dejavnosti starši tako krijejo sami.


Nadstandardni programi v našem vrtcu so naslednji:

 • plavalni tečaj,
 • smučarski tečaj,
 • tečaj tujega jezika,
 • bivanje cicibanov planincev na Košenjaku.

Vrtec organizira

 • tradicionalno likovno razstavo z naslovom: LIKOVNA USTVARJALNOST NAJMLAJŠIH.

Podrobnejši programi enot in oddelkov so z namenom boljše osveščenosti staršev o delu in načrtovanih dejavnosti tekočega šolskega leta na vpogled pri vzgojiteljicah.