Predstavitev vrtca

 

VRTEC DRAVOGRAD

 

je javni vzgojno-varstveni zavod, ustanovljen z odlokom Občine Dravograd (MUV, št. 6, 1. 4. 1997).

 

V R T E C   D R A V O G R A D

Sedež: Trg 4. julija 65, 2370 Dravograd.

e-naslov: rac.vrtec-dravograd@guest.arnes.si

Od 1. 9. 2020 dalje je uprava vrtca v enoti Šentjanž - vrtec Kronica, Šentjanž pri Dravogradu 70, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.

Tel. št.: 02 828 12 10.

 

Vrtec Dravograd posluje na 7 različnih lokacijah:

 • Enota Dravograd; Trg 4. julija 65, 2370 Dravograd;
 • Enota Robindvor; Robindvor 60, 2370 Dravograd;
 • Enota Šentjanž - vrtec Kronica; Šentjanž pri Dravogradu 70, 2373 Šentjanž pri Dravogradu;
 • Oddelek Trbonje; Trbonje 26, 2371 Trbonje;
 • Oddelek Črneče; Črneče 157, 2370 Dravograd;
 • Oddelek Libeliče; Libeliče 22, 2372 Libeliče;
 • Oddelek Ojstrica; Ojstrica 27, 2370 Dravograd.

Vizija vrtca Dravograd

S strokovnim pristopom in kakovostnim delom zagotoviti varno in spodbudno okolje, v katerega bodo otroci z veseljem prihajali in bo v zadovoljstvo tako otrokom, staršem kot zaposlenim.

Cilji

Sledimo ciljem predšolske vzgoje v vrtcu:

 • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
 • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
 • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
 • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.