Novice

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK

V VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD VRTEC DRAVOGRAD ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK

 

VPIS OTROK V VRTEC ZA NOVO ŠOLSKO LETO 2020/2021 bo potekal OD PONEDELJKA, 2. 3. 2020, DO VKLJUČNO PETKA, 13. 3. 2020, OD 7. DO 15. URE, na upravi vrtca – Trg 4. julija 65, Dravograd.

Otroke lahko vpišete v katerokoli enoto ali oddelek Vrtca Dravograd, in sicer v enoto Dravograd, enoto Robindvor, enoto Šentjanž, oddelek Trbonje, oddelek Libeliče, oddelek Črneče ali v oddelek Ojstrica.

V enotah in oddelkih razpisujemo dnevni program, za otroke stare najmanj 11 mesecev do vstopa v šolo, ki traja od 6 do 9 ur, z izjemo oddelka Ojstrica, kjer je razpisan poldnevni program.

Vlogo za vpis s prilogami lahko dobite na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca www.vrtec-dravograd.si (pod zavihkom Starši/Dokumenti,vloge in pri prilogah, pod tem obvestilom). Zaželeno je, da starši otrok novincev vlogo za vpis s prilogami oddate osebno na upravi vrtca (pri svetovalni delavki) v času rednega vpisa.

Pri vpisu potrebujete osebne podatke (naslove, e-naslove, telefonske številke, na katere ste dosegljivi) ter EMŠO otroka in staršev. K vpisnici je potrebno predložiti tudi posamezna dokazila, če uveljavljate poseben status družine (Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine, Odločba ZRSŠ o usmerjanju otroka s posebnimi potrebami oziroma Zapisnik multidisciplinarnega tima ali Individualni načrt pomoči družini, dokazilo o enostarševski družini, dokazilo o statusu študenta oziroma dijaka, dokazilo o statusu kmeta, dokazilo o statusu invalida).

Pozivamo vas, da vpišete otroka v vrtec pravočasno, tj. v času rednega roka, od 2. 3. 2020 do 13. 3. 2020. V primeru, da bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo odločala o sprejemu Komisija za sprejem otrok.

Starši otrok, ki že obiskujejo vrtec, bodo prejeli vlogo za vpis s prilogami pri vzgojiteljici, kamor jo tudi vrnejo.

Več informacij o vpisu lahko dobite pri svetovalni delavki na telefonski številki: 02 82 81 215 (Janja Kerbler, svetovalna delavka).                                                                                                          

 VLJUDNO VABLJENI!

 

  • Documents to download

Dokumenti za prenos

Name:
Email:
Subject:
Message:
x