Poslovni čas enot in oddelkov

 

  • Enota DRAVOGRAD: 6 oddelkov, posluje od 5.30. do 16. ure Več >>
  • Enota ROBINDVOR: 6 oddelkov, posluje od 5.15. do 16. ure Več >>
  • Enota ŠENTJANŽ: 2 oddelka, posluje od 5.30. do 16. ure Več >>
  • Oddelek LIBELIČE: 1 oddelek, posluje od 6.30. do 15.30. ure Več >>
  • Oddelek ČRNEČE: 1 oddelek, posluje od 6.30. do 15.30. ure Več >>
  • Oddelek TRBONJE: 1 oddelek, posluje od 6.30. do 15.30. ure Več >>
  • Oddelek OJSTRICA: 1 oddelek, posluje od 7.30. do 13.30. ure Več >>

 

Poslovni čas prilagajamo in spreminjamo glede na potrebe staršev, v soglasju z ustanoviteljico Vrtca Dravograd.

 

V počitniških mesecih izvajamo vzgojno-izobraževalni program v enoti Dravograd ali Robindvor.

Poslovni čas uprave vrtca

 

Ravnateljica: Sonja KRAJNC
Delovni čas: od 7. do 15. ure
T: 02 828 12 11
GSM: 041 464 535

 

Pomočnica ravnateljice: Anita GNAMUŠ

Delovni čas: od 6. do 14. ure

T: 02 828 12 17

 

Svetovalna delavka: Janja KERBLER 
Delovni čas: od 7. do 15. ure
T: 02 828 12 15

 

Organizatorka prehrane in organizator zdravstveno-higienskega režima: Tina VINDIŠ

Delovni čas: od 9. do 12. ure

T: 02 828 12 18

 

Računovodkinja: Suzana ŽNIDAREC
Delovni čas: od 6.30. do 14.30. ure
T: 02 828 12 14

 

Tajnica VIZ VI: Marija Magdalena MAJCEN
Delovni čas: od 6. do 14. ure
T: 02 828 12 10

 

Knjigovodkinja V: Polonca SEKUTI

Delovni čas: od 8. do 14. ure

T: 02 828 12 16